Radik VKM

Panelradiatorn RADIK VKM har sin utgångspunkt i konceptet i utförandet av VENTIL KOMPAKT.

Den originella lösningen för den inre distributionen möjliggör en nedre mittanslutning av radiatorn till värmesystemet.

På baksidan finns två övre och två nedre fästpunkter fastsvetsade, radiatorer med en längd av 1800 mm och längre har sex fästpunkter fastsvetsade.

Panelradiatorn RADIK VKM är genom sin konstruktion avsedd för moderna lösningar av värmesystem med pumpcirkulation. Radiatorn ansluts från golv, vägg eller genom horisontella ledningar på vägg.

Konstruktionslösningen för panelradiatorn RADIK VKM är patentskyddat.


  Teknisk data
  Katalog/Sortiment
  Effektsimuleringsprogram
  Drift och skötsel
  Byggvarudeklaration


Vår leverantör och tillverkare av radiatorer: