Radik VK

Modellen RADIK VK är en panelradiator i utförandet VENTIL KOMPAKT, som möjliggör höger nedre koppling till värmesystemet med pumpcirkulation.

På baksidan finns två övre och två nedre fästpunkter fastsvetsade, radiatorer med en längd av 1800 mm och längre har sex fästpunkter fastsvetsade.


  Teknisk data
  Katalog/Sortiment
  Effektsimuleringsprogram
  Drift och skötsel
  Byggvarudeklaration


Vår leverantör och tillverkare av radiatorer: