Plan Classic

Modellen Radik PLAN KLASIK är en panelradiator i utförandet KLASIK och i utförandet PLAN, som möjliggör vänster eller höger sidoanslutning till värmesystemet. Med sin konstruktion är det avsett för värmesystem med pumpcirkulation.

På baksidan finns två övre och två nedre fästpunkter fastsvetsade, radiatorer med en längd på 1800 mm och längre har sex fästpunkter fastsvetsade.


  Teknisk data
  Katalog/Sortiment
  Effektsimuleringsprogram
  Drift och skötsel
  Byggvarudeklaration


Vår leverantör och tillverkare av radiatorer: