Radik Hygiene

Modellen Radik HYGIENE är en panelradiator i utförandet KLASIK, som möjliggör vänster eller höger sidoanslutning till värmesystemet.

Genom sin konstruktion är den avsedd för värmesystem med pumpcirkulation eller självcirkulation.

Det är anpassat för installering och drift i lokaler med höga krav på hygien och renlighet. Alla typer är utan tilläggsytor, har plana frontskivor, skivornas svetssöm är täckt med en speciell slät list, hos typen 20S är det ett större avstånd mellan skivorna (elementets djup B = 102 mm) i jämförelse med den klassiska lösningen för typen 20 (B = 66 mm).

På baksidan finns två övre och två nedre fästpunkter fastsvetsade, radiatorer med en längd på 1800 mm och längre har sex fästpunkter fastsvetsade.

I grundutrustningen ingår luftningsventil och propp.


  Teknisk data
  Katalog/Sortiment
  Effektsimuleringsprogram
  Drift och skötsel
  Byggvarudeklaration


Vår leverantör och tillverkare av radiatorer: