Radiatorimportör i Varberg

Företagsfakta om Grad-In AB

Grad-In AB i Varberg marknadsför och säljer radiatorer, konvektorer samt kamrör.

Från en blygsam inledning 1997 har vi ständigt ökat vår omsättning och våra marknadsandelar.
I Varberg har vi ett komplett lager, allt för att leveranserna ut till våra kunder ska vara så effektiva som möjligt. Detta möjliggör att en beställning oftast kan levereras omgående. Det omfattande standardsortimentet tillgodoser alla de behov som marknaden efterfrågar.

Grad-In AB marknadsför kompaktradiatorer i sju höjder;
200, 300, 400, 500, 600, 700 och 900 mm,
samt i längdskalan från 400 till 3000 mm

Vårt främsta mål är att erbjuda våra kunder ett komplett produktprogram även vad det gäller koppel, termostater och övriga tillbehör. Våra produkter importerar vi direkt från tillverkarna Korado och Isan i Tjeckien: det finns med andra ord inga mellanhänder.

Grad-In har sedan några år tillbaka exklusivitet i Sverige och Norge för samtliga produkter från Korado.

Vi har flera styrkor: Teknisk kompetens, snabb handläggningstid av offerter, snabba och säkra leveranser från ett litet företag där kunderna alltid möter samma personer. Leveranserna specialpackar vi om kunden så önskar, detta för att hanteringen på byggarbetsplatsen ska ske på ett kostnadseffektivt sätt.

Grad-In är mästare på att hålla leveranstiderna

Vi lagerhåller och monterar MMA, Danfoss och IMI:s produkter vilket gör att vi alltid kan erbjuda rätt lösning för varje behov. Alla byggarbetsplatser löper under ständig tidspress, därför blir det oftast både tids- och kostnadsbesparande att överlåta koppelmonteringen till oss.

Genom samarbete med Sigarth har vi möjlighet att erbjuda lösningar för uteluftdon väl avpassade för våra kompaktradiatorer. Denna konstruktion innebär att uteluften förvärms i luftdonet och ger en behaglig tempererad och filtrerad friskluft till rummet – dragfritt och ljudlöst.

Kontakta oss idag för att se vilka värme-lösningar vi kan erbjuda dig!